Vissza a kurzushoz

Halmazok

Elemi algebra

 • Elemi algebra I.
 • Elemi algebra II.

Hatványok, gyökök

 • Hatványok, gyökök

Logaritmus

 • Logaritmus

Oszthatóság, számelmélet

 • Oszthatóság, számelmélet

Elemi geometria

 • Elemi geometria I.
 • Elemi geometria II.

Vektorok

 • Vektorok

Szögfüggvények

 • Szögfüggvények I.
 • Szögfüggvények II.

Koordináta geometria

 • Koordinátageometria I.
 • Koordinátageometria II.

Számsorozatok

 • Számsorozatok

Térgeometria

 • Térgeometria

Gráfok

 • Gráfok

Kombinatorika

 • Kombinatorika I.
 • Kombinatorika II.

Valószínűségszámítás

 • Valószínűségszámítás

Statisztika

 • Statisztika

Próbaérettségi

 • Próbaérettségi feladatsor

A halmazok megadásának különböző módszerei, és a halmaz elemének fogalmának bemutatása. A gyakorlati és matematikai feladatokban a következő fogalmak definiálása és alkalmazása: halmazok egyenlősége, részhalmaz, üres halmaz, véges és végtelen halmaz, komplementer halmaz.

A Halmazműveletek – unió, metszet, különbség ­ gyakorlati feladatokban történő alkalmazása és a koordináta-rendszerben egyszerűbb ponthalmazok ábrázolásának módszerei.

A véges halmazok elemeinek a számának meghatározása.